Atık Konteyneri

Atık konteyneri, sanayi tesislerinde üretim sonucu ortaya çıkan atıkların, geri dönüşüm tesislerine gönderilmeden önce geçici depolanması amacıyla kullanılan konteynerlerdir.

Atık konteyneri, fabrika, sanayi tesisi, hastane gibi birçok farklı alanda yangına dayanıklı olması ve çevreyi koruması nedeniyle tercih edilmektedir.

Ürettiğimiz atık konteyneri, projesine göre elektrik tesisatı, havalandırma tesisatı, sızıntı toplama havuzu ve tahliye musluğu, ex-proof armatür ve yangına dayanıklı kapı gibi opsiyonel detaylar ile kullanıma hazır olarak teslim edilmektedir.

- Üretimini Yaptığımız Atık Konteyner Ürünleri

- Tehlikeli Atık Anbar Deposu

- Tehlikesiz Atık Anbar Deposu

- Kimyasal Atık Anbar Deposu

- Tıbbi Atık Anbar Deposu

- Kontamine Atık Anbar Deposu

- Ambalaj Atık Anbar Deposu

- Atık Yağ/Boya/Varil Anbar Deposu

- Akü/Batarya/Pil Atık Anbar Deposu

- Kağıt/Plastik/Metal/Cam Atık Anbar Deposu

- Yanıcı/Parlayıcı/Patlayıcı Atık Anbar Deposu

- Üstübü/Yağlı Boyalı Bez/Fırça Atık Anbar Deposu

- Sıvı Tahliye Musluklu Atık Anbar Deposu

- Fabrika/Tesis Atık Anbar Deposu

- Endüstriyel Atık Anbar Deposu

- Geçici Atık Anbar Deposu