Plywood Yüzeyli Kolon Perde Kalıp Sistemi

Vinç ile taşınan, çelik çerçeveli, plywood yüzeyli panel kalıp sistemidir. Sistemin ana çerçevesinde özel dizayn edilmiş burulmaya karşı mukavemet değeri yüksek özel şekillendirilmiş S355 MC çelik profil kullanılmaktadır. Panel yüzeylerinde 18/ 21 mm plywood kullanılmaktadır. Panel genişlikleri, 30-45-60-75-90-105-120-240 ve yükseklikleri ise, 60-90-120-150-180-210-240-270-300-330 cm olarak üretilmektedir. Universal panellerde kullanılan 5 cm de bir delinmiş profiller sayesinde her ebat perde ve kolon kalıbı kolayca ayarlanıp dökülebilir.

Çelik kuşak, H20 ve plywood farklı farklı kullanılarak değişik yükseklik ve genişliklerde panolar elde edilebilir. Uzunluğu yüksek olan perdelerde ( özellikle asimetrik çekirdek perdeler ve tek taraflı perdeler ) panolar döküm sayısına göre dizayn edilerek farklı birleşimler sonucu aynı panolar ile farklı geometriler çözülebilir.

İstenilen beton basıncına göre pano montajı yapılabilir. Ahşap kirişlerin, çelik kuşakların ve ankraj millerinin montaj yerlerini, ve sayılarını degiştirerek aynı büyüklükteki pano farklı beton basınçlarına göre dizayn edilir. Pano boyutları arttıkça, kalıp sirkülasyon hızı artar. İstenilen ölçülere göre pano yerleşimi yapılabilir. Ahşap kiriş, çelik kuşak ve plywoodların farklı şekillerde birleştirilerek farklı ölçüler elde edilir.

Kullanılan ara parçalar (filler plate) yani adaptörler sayesinde her türlü projeye ve projenin farklı kısımlarındaki geometrilere rahatlıkla adapte edilebilir. Kalıplar tek bir yüzeyine konulan 2 kollu; birincisi aks payandası ve ikincisi ayar payandası olmak üzere düşeyde şaküle getirilir. Kalıp statik hesapları Alman DIN 18218 normuna göre yapılmaktadır. Projedeki farklı beton yükseklikleri için perde kalıbı H20-H20 birleştirme elemanı kullanılarak hızlı, güvenli ve doğru bir şekilde yükseltilebilir.